Årsmøde Jægerråd Odense

Årsmøde Jægerråd Odense, 3. februar 2022

1. valg af dirigent
blev Morten

2. Bert aflægger beretning :
Slås sammen med punkt 7. grønt råd.

1097 medlemmer i Odense, Der har været kommunal valg, har kommuniket  med Borgmester Rabek Juul! Ny stilling til Bert har travlt med job, Jørgen Andersen er død, Æret været hans minde. Regulering forsætter og kommunen er glad for samarbejdet, især med råge regulering Der 1356 reder i Odense. Også godt for Ny-jægere. 52 regulerings jægere er der.

Har stadigvæk ikke lov at regulere på Hollufgaard.

Regulering er et stykke arbejde, som skal tages alvorligt. Der er meget papir arbejde forbundet med det, især med due regulering.

Rasmus Kristensen er indstillet til Grønt Råd,

Kommunen går meget op i biodiversitet, næringsstof er skyld i forurening i Odense fjord og det er ikke jægerne, der får skylden for at nogle fugle forsvinder.

Hvor stor indflydelse har Grønt råd på politikkerne. Jægerforbundet giver gerne råd og vejledning. Jægerne skal være fokusere på naturen og vildet og frem for jagten.

4. Bestyrelsens sammensætning

Formand Bert Jessen Odense Jagtforening

Grønt Råd – Bert dækker indtil ny er fundet

Næstformand Svend Nielsen  Allerup,Thorup og Birkum Jagtforening

Medlem Niels Bloch Larsen Agedrup Jagtforening

Medlem Morten Loubjerg Fangel Jagtforening

Medlem Rasmus Kristensen Højby Jagtforening

Medlem Kim Schroll Nielsen Brændekilde-Bellinge Jagtforening

Medlem Per Fischer Hansen Trøstrup-Korup Jagtforening

Medlem Torben Pedersen Stige Jagtforening Medlem

Medlem John Ingemann Sørensen Odense Jagtforening

Medlem Ron Hajrizaj - SAJ

 

6. Indstilling af deligerede til repræsentantskabsmødet

18 juni er der repræsentantskabsmøde, Morten Loubjerg - 1033688,

Mogens Pedersen – 1027008

Michael Henriksen - 1069948, supplant Rasmus Kristensen

 

8. Indkommende forslag:

a. Orientering fra DJ af Morten Sinding-Jensen:
Orientering om jagttider og forhandling
Jægerne skal have den rigtige holdning til udsætning af fugle (ænder)
Orientering om Nationalparker
Orientering Knive/vandels godkendelse

Orientering om Vildtforvandlings rådet
Orientering om EU love og regler

b. Indstilling af HB medlem ved Lars Udengaard, og han præsenterede sig.
Ejgil er indstillet til ny formand i Kreds 5

c. Indstilling af HB supplant
Thomas Albertsen som supplant til HB

9. + 10. Orientering fra Kreds og HB
ved Ejgil

Nyt fra forbundet ved Ejgil, Coronaen har ødelagt meget og mange møder, JF var dog repræsenteret ved Game Fair, og havde en god dialog med tilskuerne til Game Fair.
Der er blevet afholdt nogle kredsmøder. OCC vil blive besøgt af Jægerforbundet. Dyrskuet vil også blive besøgt.
Statistik om de forskellige dyrearter i DK. Husk at indberette udsætning, især gråænder.
Der er et lille fremgang i medlemskabet i forbundet. Hvis man melder sig ud er det mest fordi, medlemmer dør eller stopper med at gå på jagt.
På Facebook skrives der en masse som ikke passer.

11. eventuels
Intet at bemærke.