Udkast speak jagtfilm om strandjagt

Hej alle (og især Gordon).

Oplægget lyder rigtig fint, men jeg har umiddelbart følgende bemærkninger:

Hvis vi skal hjælpe nye strand- og havjægere med at komme i gang, bør vi gøre opmærksom på Miljøstyrelsens hjemmeside med det interaktive kort over jagtbegrænsningerne på fiskeriterritoriet, hvor man kan se områderne med forbud mod motorbådsagt, de jagtfri zoner ved by- og sommerhusområder samt reservaterne: https://mst.dk/borger/natur-og-fritid/jagt/jagt-i-vildtreservater. I forhold til det praktiske  og de lokale forhold kunne vi også nævne DJ’s strand- og havjagtkoordinatorer og i forhold til lovgivningen DJ’s juridiske stab.

Vi bør helt generelt undlade at bruge ordet ”søterritoriet”. I jagtlovgivningen hedder det ”fiskeriterritoriet” og det er IKKE det samme som søterritoriet.

I min optik er ”strandjagt” trækjagt og kravlejagt i lavvandede områder, mens motorbådsjagt på dybere vand i min optik er ”havjagt”.

Hele spørgsmålet om regulering af skarv i jagtlig sammenhæng giver mig nervøse trækninger. Regulering er IKKE en bagdør til at få noget ekstra jagt, hvilket der er stærk politisk fokus på netop nu. Se blot denne nyhed på DJ’s hjemmeside fra i dag: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2023/husk-vilkarene/ I en film om strand- og havjagt vil jeg derfor anbefale, at vi undlader at blande skarvreguleringen ind. Den kan nok meget bedre behandles i en separat film.

Ved nedpakningen efter jagten kunne vi måske nævne, at vi naturligvis rydder op efter os og ikke efterlader f.eks. tomme hylstre e.l. i naturen.

Knæk & bræk derude den 21. Jeg håber, at vejret arter sig.

Med venlig hilsen Niels Henrik Simonsen

------------------------------------------------------------

Jeg er enig i Niels betragtninger, men også med Christians tilføjelser.

Jeg skelner også mellem strandjagt og havjagt, er lidt ked af fokus på skarven, og så synes jeg ikke umiddelbart at pedalkajak er repræsentativ for strandjagten, og at en fokus på kravlejagt er mere nærliggende, da det er trækjagt og kravlejagt, som er de grundlæggende strandjagtsformer. I stedet for "fattigmandsjagt", så kunne men snakke om den frie jagt på fiskeriterritoriet, da det har en mere positiv klang, og hvem ønsker sig ikke frihed? 

PS. Man bliver ikke hevet ud på strandjagt, man tager afsted fordi man ikke kan lade være. Har Gordon selv pram, eller er han kun med andre ude, hvor han låner en pram? 

Mvh.
Thomas