Nyt fra formanden

 

Header

Nyt fra formanden

Kære alle, foråret er over os! I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel, og det får optimismen til at boble i en.

I hele vores fælles forbund syder det af liv, At jægerne mødes i jagtforeninger og på skydebaner ser jeg et godt bevis på i magasinet Jæger, hvor det er længe siden, der har været så mange aktiviteter nævnt under foreningsmeddelelserne som nu. Der bliver afholdt mange kurser, hundene (og deres fører) bliver uddannet, der foregår national og lokal interessevaretagelse overalt jeg kigger hen, og meget, meget mere. Der er god grund til at ranke ryggen og glædes over alt det gode, der bliver leveret i hele organisationen. Lige om lidt så starter både rågereguleringen og bukkejagten, som kommer til at give os gode timer i naturen. Her vil jeg komme med en opfordring, for hvis ikke du allerede nu har skiftet over til blyfri riffelammunition, så overvej at gør det nu. Der er ingen grund til at vente til 1. april 2024. Er du i tvivl, og er der spørgsmål til blyfri riffelammunition, så er der masser af jægere, instruktører, ansatte og jagtbutikker, der står klar til at hjælpe. Nu stiller du måske spørgsmålet, hvad med våbentilladelsen? Du skal vide, at vi fra DJ’s side er meget beviste om, at der er udfordringer, og vi gør alt, hvad vi kan for at få politiet op i gear. Vi er desværre også nødt til at sige, at politiet ikke lever op til vores forventningerne, og der bliver ikke kastet nok ressourcer ind i arbejdet med at læse jægerne problemer. Et andet område, jeg sammen med både hovedbestyrelsen og fagspecialister arbejder med, er drøftelser om udsætning af fuglevildt i Vildtforvaltningsråde. Vi kan endnu ikke sige, hvor vi ender, men vi arbejder intensivt på at få den indstilling sendt afsted til ministeren, som den tidligere miljøminister bad Vildtforvaltningsråd om at udarbejde og med krav om, at indstillingen skal omfatte alle de tre arter af fugle, vi kan udsætte. Som jeg orienterede om på kredsmøderne, så foregår drøftelserne bag indstillingen i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe. Her arbejder parterne på at finde en fælles løsning. Det mandat, jeg har med mig ind i arbejdsgruppen, bygger på solide drøftelser på tværs af Danmarks Jægerforbund. Du vil kunne se eller gense alt om disse interne drøftelser i vores medier, hvis du ikke selv har haft mulighed for at deltage. Et tredje emne fylder i jægerkredse er etik og jagt. Dette emne har der også været skrevet en del om vores medier. Emnet er vigtigt for at fremtidssikre jagten, og derfor har organisationerne i vildtforvaltningsrådet valgt at arbejde med dette emne under en række definerede underoverskrifter. Jeg bliver til tider mødt at spørgsmålet, om vi ikke bare skal gå på jagt som jagtloven nu giver os mulighed for? Svaret er - jo, vi skal holde os inden for loven, det står ikke til diskussion, men vi skal også forholde os til de strømninger der er i samfundet. Her er lidt reklame på sin plads. Vi har netop lanceret det nyeste skud på stammen i vores medieplatform, nemlig en podcast, hvor jeg debatterer etik og jagt med Jan Eriksen, formanden for Vildtforvaltningsrådet. I podcasten kommer vi omkring en række af de konkrete emner, som Vildtforvaltningsrådet vil arbejde med i de kommende år. Vi drøfter blandt andet udsætning, fodring og skadevoldende vildt. Du finder podcasten her. På samme side finder du også en række links til artikler om emnet, som vi tidligere har udgivet. Har du ikke læst dem, så vil jeg opfordre dig til at læse dem. Vi befinder os i en foranderlig tid, hvor også jagten vil udvikle sig. Her er det vores fælles opgave at være på forkant, også derfor vil jeg opfordre til du bruger lidt af det gode vejr i den kommende weekend til at lytte til podcasten, læs artiklerne, og efterfølgende tag debatten i jagtforeningen, jægerrådet, kredsen eller udvalget, så vi har vores fælles argumenter klar til at møde fremtiden. Med venlig hilsen Claus Lind Christensen Formand